Rejestracja i opłaty

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Zjeździe, powinna zarejestrować się i uiścić opłatę konferencyjną. Rejestracja jest możliwa tylko za pośrednictwem systemu on-line.

W celu rejestracji na Zjazd,
prosimy  wybrać poniższy link:

Zarejestrowani uczestnicy mogą zalogować
się systemu, używając poniższego linku:

Rejestracja w systemie jest możliwa do 24.07.2018.

Opłata konferencyjna powinna wpłynąć na konto organizatora najpóźniej do 31.07.2018.

130 zł
Standardowa opłata
konferencyjna obejmuje:

udział w wykładach
przerwy kawowe
obiad w dniu 24.09.2018

 

320 zł
Pełna opłata
konferencyjna obejmuje:

udział w wykładach
przerwy kawowe
obiad w dniu 24.09.2018
uroczystą kolację w dniu 24.09.2018

 

Płatności / Rezygnacja

Zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji do 20.07.2018 (zwrot pełnej kwoty pomniejszonej o ewentualne koszty bankowe).

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji po 20.07.2018 Komitet Organizacyjny nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty.

W celu uiszczenia opłaty kartą kredytową on-line należy:

Zalogować się do systemu rejestracyjnego

Wybrać link Zapłać on-line 

Zaznaczyć opłatę, za którą będzie dokonywana płatność i kliknąć przycisk Zapłać on-line. Nastąpi przekierowanie do systemu płatności.

W celu dokonania wpłaty za pomocą przelewu bankowego należy:

Zalogować się do systemu rejestracyjnego

Wybrać link Edytuj opłaty rejestracyjne

Wybrać zakładkę Płatności i faktury (potrzebne do dokonania płatności informacje znajdują się w rubryce Dane do przelewu).

W tytule przelewu koniecznie muszą znaleźć się: imię i nazwisko uczestnika oraz skrót Zjazd Cywilistów 2018.